Saimme juuri suoritettua onnistuneesti Agilox IGV:n testijakson asiakkaallamme jossa ympäristö ja laitteelle määritetyt tehtävät olivat hieman tavallista haastavampia. Saimme pilotoitua laitetta ääriolosuhteissa, joissa mm. lämpötilavaihtelut olivat suuria eri alueiden välillä. Tämä aiheuttaa mm. kondensaatiota, joka tiivistyessään skannereiden pintaan voi aiheuttaa ongelmia reititykseen ja paikoitustarkkuuteen. Päivittäisten huoltotoimenpiteiden suorittaminen onkin erittäin tärkeää, varsinkin haastavissa olosuhteissa.

Laserskannerit tulee puhdistaa tarvittaessa pölystä ja liasta joko paineilmalla tai asiaankuuluvilla puhdistusliinoilla. Tämä ehkäisee laitteelle aiheutuvia vikatilanteita reitityksessä sekä paikoituksessa. Myös ohjausyksiköiden puhtaanapito on tärkeää. Toimintaympäristö tulee pitää puhtaana roskista ja pölystä.

Käyttöönoton alkuvaiheessa määritetään toiminta-alueen kartta (skannataan ympäristö) sekä määritetään latausaseman sijainti, nouto- ja jättöpaikat sekä mahdolliset erikoistoimia vaativat alueet karttaan. Kaikki toiminnot tehdään laitteen oman käyttöliittymän avulla, kirjautumalla käyttöliittymään internet-selaimella. Kartan graafinen ulkoasu laaditaan Inkscape piirto-ohjelmalla. Käyttöliittymä on helppokäyttöinen ja jokaisesta toiminnosta löytyy tooltip-ohjeistus helpottamaan käyttöä.

Kun alkuvalmistelut on tehty, päästään toimintojen automatisointiin. Aluksi määritetään halutut prosessikokonaisuudet siirtotehtäville. Yksittäinen siirtotehtävä voi koostua joko yksinkertaisesta pisteiden A- ja B-välisestä siirrosta tai monimutkaisemmasta A-B-C -kokonaisuudesta. Tehtäville voidaan määrittää ehtoja, tai rajoittaa toimintaa koskemaan esimerkiksi vain tiettyjä alueita. Kaikki toiminnot on vapaasti ohjelmoitavissa käyttöliittymän database-editorin avulla. Käyttöliittymästä löytyy myös valmiita parametreja joilla pystytään määrittämään automaattisia toimenpiteitä laitteelle.

Erityisen positiivista laitteessa on virhetilanteiden käsittely, joiden varalle pystytään määrittämään omat toimenpiteet. Esimerkiksi jos laite ei havaitse skannereillaan lavaa hakupaikalla, se voidaan määrittää joko odottamaan että joku asettaa lavan paikalle tai lähteä suorittamaan uutta tehtävää ja tulemaan myöhemmin takaisin tarkistamaan onko lava asetettu paikalle. Jos taas vientipaikalla on jo lava, voidaan määrittää vaihtoehtoinen vientipaikka.

Erityistä huomiota optimaaliseen toimintaan tulee käyttää kulkureitteihin. Jos kulkureittien varrella on runsaasti muuta trukki- tai henkilöliikennettä tulee kulkureitit määrittää tarkasti laitteelle sekä henkilöille ja mahdollisuuksien mukaan merkitä ne myös lattiaan. Kulkureitit voidaan määrittää laitteelle joko suositelluiksi tai pakollisiksi. Suositeltua reittiä laite noudattaa niin pitkään kuin mahdollista, kuitenkin poiketen siitä tarvittaessa (esim. väistäessään reitillä olevaa estettä). Kulkureiteille voidaan myös määrittää suunnat, esim. toispuoleinen liikenne tai kulku tiettyä käytävää vain yhteen suuntaan.

Laitteen oman käyttöliittymän avulla pystytään automatisoimaan toiminta joko kokonaan tai osittain, joka mahdollistaa ketterän ja joustavan toiminnan tulevaisuuden kannalta jos joskus prosessit muuttuu tai halutaan muuttaa jonkin yksittäisen prosessin osaa.

Nämä toiminnot voi asiakas halutessaan suorittaa täysin omatoimisesti ilman palvelun tilaamista valmistajalta tai maahantuojalta!

Kysy lisää Agilox IGV älytrukin testijakson järjestämisestä juuri Teidän yrityksellenne.