Automaatioprojektin aloituksessa usein mennään tekniikka edellä ja mietitään uuden teknologian ja automaation käyttöönottoa; asetusten tekemistä, ohjelmointia, turva-asetuksia, toiminta-aluetta jne. Mutta ihan ensimmäisenä tulee kuitenkin ottaa huomioon että automaatioprojekteja on toteuttamassa ihmiset, ja ihminen on myös usein osana automaatiojärjestelmää tavalla tai toisella. Prosessin osa voidaan automatisoida kokonaan tai osittain, ja ihmisen rooli osana järjestelmää tulee ottaa huomioon jotta kokonaisuudesta saadaan tehokas ja toimiva.

Olen törmännyt tapauksiin, jossa uutta teknologiaa ja automaatiota on otettu käyttöön, mutta koska projektissa ei ole otettu kokonaisuudessaan huomioon ihmisen osuutta, on prosessista lipsuttu ja jopa uusi robotti/automaatiolaite jäänyt kokonaan ilman käyttöä. Tämä ei luonnollisesti ole tarkoituksenmukaista. Haluankin täsmentää aina uuden automaatioprojektin alussa että aloitetaan nykytilan ja tahtotilan määrittämisellä sekä kokonaiskuvan hahmottamisella, josta voidaan lähteä viemään projektia eteenpäin pala kerrallaan ottaen huomioon jokaisen työntekijän ja koneen/laitteen osuudet kokonaisprosessissa.

Vaikka kehitys kehittyy ja koneet ja laitteet valjastetaan töihin, niin ihmisiä edelleen tarvitaan. Työnkuvat ja työtehtävät vain muuttuu.